Verkeersstrafrecht advocaat

Wordt u verdacht van een verkeersdelict?

Bent u aangehouden met een borrel op achter het stuur? Verdenkt de politie u van een aanrijding waarbij de bestuurder zou zijn weggereden van de plaats van het ongeval? Of is uw rijbewijs ingevorderd door roekeloos rijgedrag?

Op verkeersdelicten staan forse straffen in Nederland. Daarnaast is er een kans dat uw rijbewijs ingevorderd wordt of dat u zelfs een onvoorwaardelijke rijontzegging krijgt opgelegd. Veel mensen zijn echter aangewezen op hun auto voor bijvoorbeeld hun werk en hebben dus een reële kans op ontslag wanneer zij niet meer met de auto mogen rijden. De eventuele gevolgen van een verkeersdelict kunnen dan ook zeer fors zijn. Een goede advocaat om bij verkeersdelicten uw zaak te behartigen is om die reden essentieel.

Le Cocq Blok Šandrk Advocaten is een van de oudste strafrechtkantoren van Rotterdam en heeft dan ook decennialange kennis en ervaring in verkeerszaken van verschillende aard en omvang.

Onze gespecialiseerde advocaten staan u graag bij ter zake alle soorten verkeersdelicten, zoals forse snelheidsovertredingen, rijden onder invloed of aanrijdingen en ongevallen met dodelijke afloop.

Le Cocq Blok Šandrk Advocaten voorziet u in hoogwaardige juridische bijstand

Of zaken nu groot of klein zijn, iedereen heeft recht op goede en professionele rechtsbijstand van een advocaat. Kennis en ervaring op gebied van het strafrecht zijn daarbij onontbeerlijk om tot een optimaal resultaat in de rechtszaal te komen. Le Cocq Blok Šandrk Advocaten voorziet in gespecialiseerde en hoogwaardige juridische bijstand, zeker ook bij verkeersdelicten. Wij staan u graag bij in verschillende soort zaken. Hieronder vindt u een aantal voorbeelden:

Ingevorderd rijbewijs

Rijbewijs ingevorderd

Op basis van de Wegenverkeerswet kan de officier van justitie bij verschillende delicten beslissen dat uw rijbewijs wordt ingevorderd, nog voordat een rechter zich inhoudelijk over uw zaak heeft uitgelaten.

Vooruitlopend op die strafzaak kunt u echter wel aan de rechter vragen om uw rijbewijs voorlopig terug te geven. Het komt vaak voor dat personen een groot persoonlijk belang hebben op teruggave van hun rijbewijs. Bijvoorbeeld omdat zij anders hun baan verliezen of in het geval dat zij ondernemer zijn, niet langer hun onderneming in stand kunnen houden. Dit zijn goede gronden waarop de rechter de voorlopige beslissing kan nemen om u uw rijbewijs terug te geven. Onze advocaten begrijpen de belangen die hiermee gepaard gaan en staan u graag en vakkundig bij in deze procedure.

Aanrijding of ongeval

Aanrijding of ongeval

Een aanrijding of ongeval kan forse gevolgen hebben. Niet alleen kan er materiële schade zijn, maar er kan ook sprake zijn van verwondingen bij u of derden. In het ergste geval kan er echter ook sprake zijn van een dodelijk ongeval.

Het komt veel voor in verkeerszaken dat een verdachte niet bewust fouten heeft gemaakt, maar alleen nalatig is geweest in zijn handelen. Voor het openbaar ministerie maakt dat echter maar in beperkte zin een verschil. U kunt namelijk ook vervolgd worden voor feiten waar u niet opzettelijk heeft gehandeld, maar waar u wél schuldig was aan nalatig/roekeloos handelen. In het uiterste geval van verkeersmisdrijven, bij bijvoorbeeld roekeloosheid, staan er straffen tot en met zes jaar gevangenisstraf open voor de rechter. Daarbij is per 1 januari 2020 het artikel 5a Wegenverkeerswet ingevoerd. Zeer gevaarlijk rijgedrag dat zonder gevolgen is gebleven, wordt hiermee als misdrijf strafbaar gesteld en kan worden bestraft met een maximale gevangenisstraf van 2 jaar. Wanneer u dan ook als verdachte wordt aangemerkt voor een verkeersfeit is het van groot belang dat u bijgestaan wordt door een ter zake kundig advocaat. U kunt in een dergelijk geval uiteraard contact met ons opnemen, zodat wij u kunnen informeren over de gang van zaken en adviseren over uw procespositie.

Rijden onder invloed

Rijden onder invloed

Rijden onder invloed is een veel voorkomend verkeersdelict. Het is daarbij overigens geen overtreding maar een misdrijf en ook hier kunnen de gevolgen voor uw persoon groot zijn: vaak wordt namelijk het rijbewijs van de bestuurder ingevorderd.

Het verbod op rijden onder invloed ziet overigens niet uitsluitend op alcohol, maar ook op andere middelen die de rijvaardigheid kunnen verminderen. Voor alcohol is de maximum toegestane hoeveelheid begrensd op 220 µg/l voor ervaren bestuurders en slechts 88 µg/l voor beginnende bestuurders. Onderzoek hiernaar vindt in eerste instantie plaats met behulp van ademanalyse door de politie en wordt vervolgens voortgezet op het bureau. Medewerking aan dit onderzoek is verplicht en weigering hiervan levert een afzonderlijk strafbaar feit op. De regels voor onderzoek naar middelengebruik zijn echter streng en dienen opgevolgd te worden door de politie en de officier van justitie, willen zij de resultaten daarvan kunnen gebruiken. Onze advocaten bekijken graag samen met u of alle regels zijn nageleefd.

Snelheidsovertredingen

Snelheidsovertredingen

Snelheidsovertredingen onder de 30 kilometer per uur zijn zogenaamde Wet Mulder vergrijpen, waarvoor alleen een boete volgt die u binnen krijgt via de post. Wanneer u méér dan 30 kilometer per uur te hard rijdt, volgt er een strafrechtelijke afdoening en wordt de officier van justitie betrokken bij uw zaak.

Het maakt daarbij niet uit of u direct na de snelheidsovertreding aangehouden bent, of dat u via de post vernam dat u verdacht wordt van een dergelijke snelheidsovertreding. In dat laatste geval zal er een zogenaamde bestuurdersverklaring opgevraagd worden van u als kentekenhouder, waarin gevraagd wordt om naam en adresgegevens van de persoon die de snelheidsovertreding veroorzaakte. De gevolgen van snelheidsovertredingen kunnen vrij fors zijn, want bijvoorbeeld bij een snelheidsovertreding van meer dan 50 kilometer per uur is een rijontzegging of de invordering van het rijbewijs de norm. Krijgt u een oproep voor een zitting? Wij adviseren u graag en staan u zo nodig bij ter zitting.

Soorten verkeersdelicten

Grofweg kan men stellen dat er een splitsing gemaakt kan worden in verkeersdelicten tussen de misdrijven en overtredingen. Vooral de misdrijven kunnen grote gevolgen hebben, want dit zijn zware verkeersdelicten. Bij de overtredingen zal er meestal een boete worden opgelegd, die u per post ontvangt. Met het betalen van de boete zal de zaak ook afgedaan zijn. In geval van een verkeersmisdrijf zal de officier van justitie u echter vaak ook willen vervolgen. Dat betekent dat u gedagvaard zult worden om op een zitting te verschijnen. Hieronder wordt het onderscheid verder toegelicht:

Lichte verkeersdelicten

Lichte verkeersdelicten

Veel voorkomende voorbeelden van lichte verkeersdelicten zijn: afslaan zonder richting aan te geven, zonder gordel rijden, appen achter het stuur, door rood licht rijden, geen voorrang verlenen, op een gehandicaptenplaats parkeren, niet handsfree bellen, foutparkeren en rechts inhalen.

Zware verkeersdelicten

Zware verkeersdelicten

Voorbeelden van zware verkeersdelicten zijn: rijden onder invloed, doorrijden na een ongeval, zeer agressief rijgedrag, schuld aan een ongeval met (zwaar) lichamelijk letsel als gevolg en joyriding.

Straffen

Zoals gezegd krijgt u in het geval van een verkeersovertreding veelal een boete thuis opgestuurd. Die boetes zullen echter zeker niet altijd terecht aanvoelen. In het geval dat u het echt niet eens bent met de vaststelling van de feiten van de politie of indien u de boete veel te hoog vindt, kunt u natuurlijk altijd bezwaar instellen. Het opstellen van zo’n bezwaar dient zorgvuldig te geschieden en is vooral een juridische aangelegenheid waarbij standpunten onderbouwd zullen moeten worden. Wij staan u hier graag in bij.

In het geval van rijden onder invloed zal vaak ook het CBR betrokken worden bij de kwestie en kan dit resulteren in het verplicht moeten volgen van een cursus. Bij de beoordeling of dat er sprake is van een strafbaar feit hanteert het recht zogenaamde gebruikershoeveelheden.

Gebruikershoeveelheden (alcohol)
Soort bestuurder Maximale waarde
Beginnend bestuurder (<5 jaar bestuurder) 0,2 alcohol promillage
Ervaren bestuurder 0,5 alcohol promillage
Gebruikershoeveelheden (drugs)
Type drugs Maximale waarde
Amfetamine, cocaïne & MDMA 50 microgram
Cannabis 3,0 microgram
Heroïne en morfine 20 microgram
GHB 10 milligram

Dit geldt alleen voor ervaren bestuurders en niet in combinatie met alcohol.

In geval van de zwaardere verkeersdelicten wordt de zaak normaliter niet met een boete afgedaan, maar zult u gedagvaard worden. U wordt dan ook strafrechtelijk vervolgd, een veroordeling zal daarom resulteren in een aantekening op uw justitiële documentatie (ofwel: uw strafblad). Omdat u gedagvaard bent, zult u zich bij een rechter moeten verantwoorden en die rechter kan u veroordelen en een straf opleggen. In het ergste geval zal dit betekenen dat u celstraf opgelegd krijgt, maar de rechter kan ook kiezen voor een geldboete en/of een taakstraf, al dan niet in combinatie met een rij-ontzegging. Onze advocaten staan u graag met raad en advies bij in dergelijke kwesties en zijn uiteraard bereid om uw zaak te bepleiten op zitting.

Gefinancierde rechtsbijstand

Le Cocq Blok Šandrk Advocaten staat haar cliënten bij op basis van een uurtarief. Afhankelijk van de aard, ernst en omvang van de strafzaak wordt eveneens rechtskundige bijstand verleend op basis van gefinancierde rechtsbijstand

SUCCESSEN & ZAKEN VAN LE COCQ BLOK ŠANDRK ADVOCATEN

De advocaten van Le Cocq Blok Šandrk Advocaten hebben veel ervaring in verkeersdelicten: variërend van een lichte snelheidsovertreding tot rijden onder invloed met grote gevolgen. Wij hebben cliënten succesvol bijgestaan in uiteenlopende zaken. Hieronder vindt u tevens verschillende verkeersdelicten welke in het nieuws zijn geweest en behandeld werden door onze strafrechtspecialisten. Of bekijk hier alle mediaberichten van Le Cocq Blok Šandrk Advocaten.

Verkeersstrafrecht advocaat nodig? Neem contact met ons op

Onze strafrechtspecialisten zijn experts en helpen u graag met uw zaak. Bel ons of kom langs voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek.