Advocaat drugszaken

Wordt u verdacht van een drugsdelict?

Bent u aangehouden, omdat u verdacht wordt van het importeren van drugs? Verdenkt de politie u van hennepteelt of het dealen van drugs? Of heeft u een dagvaarding ontvangen, omdat u meerdere pillen op zak had bij een festival?

Straffen in drugszaken zijn in Nederland niet gering. Uw kansen in de rechtszaal zijn daarom al in het eerste stadium afhankelijk van een optimale processtrategie. Om die te bepalen is het voor u van enorm belang dat u direct wordt bijgestaan door een ter zake deskundige en bovenal goede strafrechtadvocaat.

Le Cocq Blok Šandrk Advocaten heeft als kantoor decennialang kennis en ervaring opgedaan in drugszaken van verschillende aard en omvang.

Onze advocaten hebben als expertise de bijstand in grote drugszaken die zien op de in- en uitvoer van harddrugs. Gedurende de jaren heeft Le Cocq Blok Šandrk Advocaten ook onnoemelijk veel zaken behandeld die zien op de productie van synthetische drugs en hennep, maar ook zaken waar het bezit van kleinere hoeveelheden drugs ten laste werd gelegd.

Le Cocq Blok Šandrk Advocaten voorziet u in hoogwaardige juridische bijstand

Of zaken nu groot of klein zijn, iedereen heeft recht op professionele rechtsbijstand van een advocaat. Kennis en ervaring op gebied van drugszaken zijn daarbij essentieel om tot een optimaal resultaat in de rechtszaal te komen. Le Cocq Blok Šandrk Advocaten voorziet in gespecialiseerde en hoogwaardige juridische bijstand, ook in uw zaak. Wij onderscheiden 4 verschillende soorten drugsdelicten:

Drugssmokkel

Drugssmokkel

Drugssmokkel is het invoeren of uitvoeren van drugs in Nederland. De Nederlandse overheid zet daarbij steeds forser in om drugspartijen te onderscheppen en daarmee in- of uitvoer van drugs te voorkomen.

Om die reden wordt er de laatste jaren steeds strenger gestraft voor drugssmokkel en zijn de belangen tijdens een eventuele strafzaak enorm. De inzet tijdens een strafzaak is immers vaak een onvoorwaardelijke gevangenisstraf van meerdere jaren.

Advocaat drugszaken

Drugshandel

Zoals gezegd zijn de straffen op drugshandel fors. Daarbij neemt het openbaar ministerie in deze gevallen al snel aan dat er sprake is van drugshandel. Op het moment dat u meer dan 150 gram harddrugs op zak heeft, betekent dit dat er al onvoorwaardelijke gevangenisstraffen opgelegd zullen worden.

Gelet op de potentieel zware straffen, heeft u in dergelijke situaties een groot belang bij strafrechtspecialisten met verstand van zaken.

Advocaat drugszaken

Productie van drugs

In Nederland wordt er – mede door het gedoogbeleid – veel hennep gekweekt. De laatste jaren wordt er daarnaast vooral in het zuiden van het land op grote schaal synthetische drugs geproduceerd.

Op het kweken van hennep (hennepteelt) staan vooralsnog geen forse straffen. Wél volgt echter veelal na de ontdekking van een kwekerij een forse ontneming: de overheid kan bij vonnis van de rechter grote geldbedragen ontnemen, omdat dit met de verkoop van hennep verdiend zou zijn. De straffen op de productie van synthetische drugs zijn op hun beurt wél fors, nu de overheid meent dat bijvoorbeeld XTC en amfetamine harddrugs zijn.

Advocaat drugszaken

Drugsbezit

Een pilletje of wat cocaïne op zak op vrijdagavond? Bij een aanhouding kunnen de eventuele consequenties fors zijn voor u.

Hoewel alle drugs in principe verboden zijn om op zak te hebben, heeft de wetgever bepaald dat u bij kleine hoeveelheden drugs op zak niet hoeft te vrezen voor vervolging: dit noemt men gebruikershoeveelheden. Wanneer u echter met méér dan die hoeveelheden op zak wordt aangehouden, dan zit u met een probleem. In dat geval vindt het OM mogelijk dat er sprake is van een dealerindicatie en zal daarom onderzocht worden of dat u in drugs handelt. Bij hoeveelheden die nog geen dealerindicatie rechtvaardigen, maar toch meer zijn dan de gebruikershoeveelheden, kan er daarnaast een straf opgelegd worden en zijn er wellicht zorgen omtrent uw Verklaring Omtrent Gedrag (VOG).

Soorten drugs

Nederland is uniek in de wereld qua drugsbeleid. Anders dan andere landen maakt Nederland namelijk een onderscheid tussen softdrugs en harddrugs.

Drugsdelicten en transporten

Harddrugs

Veelvoorkomende drugs, die als harddrugs worden aangemerkt, zijn cocaïne, ecstasy (xtc), ghb, heroïne, lsd, opium en speed (lijst I Opiumwet)

Advocaat drugszaken

Softdrugs

Middelen die als softdrugs worden aangemerkt zijn wiet, hasj en paddo’s (lijst II Opiumwet).

Dit onderscheid wordt gemaakt, omdat de Nederlandse overheid ten aanzien van softdrugs meent dat die geen onaanvaardbaar risico inhouden voor de volksgezondheid. Dit is onder meer de reden dat men in Nederland een gedoogbeleid ten opzichte van wiet en hasj kent. Bij harddrugs vindt men echter dat deze wél een onaanvaardbaar risico inhouden. Gebruik van harddrugs zou niet alleen zeer schadelijk zijn voor de gezondheid maar is bovendien ook zeer verslavend.

Tevens maakt dit onderscheid in drugssoorten dat de straffen bij harddrugs, veel hoger zijn dan die gelden voor softdrugs. De plaats waar de specifieke soort drugs is opgenomen in de wet, maakt of dat het openbaar ministerie uitgaat van soft- of harddrugs. Harddrugs zijn opgenomen in lijst I van de Opiumwet, softdrugs staan op hun beurt in lijst II van de Opiumwet.

Straffen

Bij het bepalen van de strafmaat wordt door de rechter gekeken naar het soort drugsdelict en de hoeveelheid drugs. Bij de beoordeling of dat er sprake is van een strafbaar feit hanteert het recht zogenaamde gebruikershoeveelheden.

Gebruikershoeveelheden (van toepassing in Nederland)
Type drugs Hoeveelheid
Wiet, hasj tot 5 gram
Cocaïne, speed, heroïne 0,5 gram
XTC 1 pil
Hennepteelt tot 5 planten
GHB 5 ml.

Als er sprake is van een gebruikershoeveelheid drugs, dan zal er naar alle waarschijnlijkheid geen strafzaak volgen tegen u. Het kan wel zo zijn dat de politie u vraagt om afstand te doen van deze drugs, omdat het – ondanks de geringe hoeveelheid – nog altijd strafbaar is om deze voorhanden te hebben.

Wanneer u echter hoeveelheden drugs in bezit heeft die de gebruikershoeveelheden (ver) te buiten gaan, dan kan het zijn dat u daarvoor vervolgd wordt. In het algemeen geldt dan, dat vanaf het in bezit hebben gehad van 150 gram harddrugs of meer, onvoorwaardelijke gevangenisstraffen opgelegd kunnen worden. Bij softdrugs geldt dit vanaf het voorhanden hebben van 5 kilo.

Ook houdt de rechter rekening met factoren die de straf kunnen verhogen of juist verlagen. Het is dus op voorhand niet mogelijk om precies te voorspellen hoe hoog de straf zal zijn. Wel is er in de Opiumwet een maximumstraf vastgesteld. Deze bedraagt 12 jaar gevangenisstraf en geldt in geval van smokkel (uitvoer van harddrugs).

Gefinancierde rechtsbijstand

Le Cocq Blok Šandrk Advocaten staat haar cliënten bij op basis van een uurtarief. Afhankelijk van de aard, ernst en omvang van de strafzaak en de persoon van de cliënt wordt eveneens rechtskundige bijstand verleend op basis van gefinancierde rechtsbijstand.

SUCCESSEN & ZAKEN VAN LE COCQ BLOK ŠANDRK ADVOCATEN

De advocaten van Le Cocq Blok Šandrk Advocaten hebben veel ervaring in drugszaken: variërend van kleinschalige hennepteelt tot grootschalige drugshandel in georganiseerd verband. Wij hebben onder andere cliënten succesvol bijgestaan in het Dagger onderzoek (grootschalige import verdovende middelen), het Condor-onderzoek (uitvoer XTC naar Engeland), het Dopa-onderzoek (grootschalige handel in anabolen en amfetamine) en het Fuut-onderzoek (verdovende middelenonderzoek). Hieronder vindt u tevens verschillende drugsdelicten welke in het nieuws zijn geweest en behandeld werden door onze strafrechtspecialisten. Of bekijk hier alle mediaberichten van Le Cocq Blok Šandrk Advocaten.

Advocaat drugszaken nodig? Neem contact met ons op

Onze strafrechtspecialisten zijn experts en helpen u graag met uw zaak. Bel ons of kom langs voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek.