Zeer gevaarlijk rijgedrag vanaf 1 januari 2020 gekwalificeerd als misdrijf

Per 1 januari 2020 is het nieuwe artikel 5a van de Wegenverkeerswet 1994 (WVW) in werking getreden. Dit betekent dat zeer gevaarlijk rijgedrag dat zonder gevolgen is gebleven, als misdrijf strafbaar wordt gesteld en kan worden bestraft met een maximale gevangenisstraf van 2 jaar.

Artikel 5a Wegenverkeerswet vereist een combinatie van opzet, de eis dat het verkeersvoorschrift ‘in ernstige mate’ moet zijn geschonden en dat van die schending ‘levensgevaar of gevaar voor zwaar lichamelijk letsel voor een ander te duchten is’. Met dit artikel worden gedragingen als gevaarlijk inhalen, spookrijden en tijdens het rijden een mobiele telefoon vasthouden strafbaar gesteld, mits aan de vereisten is voldaan. Wil je hier meer over weten? Neem dan contact met ons op.