Specialisaties

Strafrecht

Strafrecht

Commune strafrecht

Onder het commune strafrecht wordt verstaan de klassieke delicten als vermogensdelicten, geweldsdelicten, overtreding van de Opiumwet, georganiseerde criminaliteit, zedendelicten etc.

Bij Le Cocq Blok Šandrk behandelen de strafrechtadvocaten alle voorkomende commune strafzaken. De nadruk ligt hierbij op de behandeling van de zogenaamde megazaken en andere grote strafzaken aangaande de vermeende in- en export van verdovende middelen, handel of bezit van wapens, verkeersdelicten, geweldsdelicten, waaronder levensdelicten, grote vermogensdelicten en ernstige zedendelicten. Daarnaast behandelen onze strafrechtadvocaten ook de middelgrote en kleine strafzaken.v

Economisch strafrecht

Onder het economisch strafrecht wordt onder meer verstaan fraude, milieustrafrecht, fiscaal strafrecht en medisch strafrecht. Bij Le Cocq Blok Šandrk behandelen de strafrechtadvocaten alle voorkomende economische strafzaken. De strafrechtadvocaten zijn in dit kader actief in strafzaken aangaande vermeende beursfraude, belastingfraude, milieuvervuiling en beroepsfouten van medici. Ook zijn zij actief in de sectoren van de voedingsmiddelenindustrie, de bouwsector, de agrarische sector, vervoer van gevaarlijke stoffen, het transportwezen en de gezondheidszorg.

Le Cocq Blok Šandrk Advocaten is een van de weinige strafrechtkantoren waar een zeer hoogwaardige commune strafpraktijk wordt gecompleteerd door een even hoogwaardige praktijk in het financieel-economisch strafrecht. Dit maakt Le Cocq Blok Šandrk uniek in Nederland.

Wilt u meer weten over drugsdelicten?

Wilt u meer weten over verkeersdelicten?

Cassatierecht

Cassatie

Bent u door het Gerechtshof veroordeeld, maar bent u het niet eens met deze uitspraak? U kunt dan tegen deze uitspraak cassatie laten instellen bij de Hoge Raad. De Hoge Raad beoordeelt uw zaak niet geheel opnieuw, het toetst slechts of het Gerechtshof het recht juist heeft toegepast. Het is niet mogelijk om zelf cassatie in te stellen, alleen een advocaat kan een cassatieschriftuur indienen. Le Cocq Blok Šandrk Advocaten is ervaren in de behandeling van cassatiezaken.

Wilt u hier meer over weten?

Jeugdrecht

Jeugd(straf)recht

Het jeugd(straf)recht regelt het recht voor alle twaalf- tot en met zeventienjarigen, wanneer zij van een strafbaar feit worden verdacht. Het jeugdstrafrecht wijkt op essentiële onderdelen af van het volwassenenstrafrecht en kent een grotere rol toe aan de ouders. Het pedagogische karakter staat op de voorgrond. Bovendien biedt het de minderjarigen meer bescherming tegen de maatschappij.

Voor jongeren tussen de 18 jaar en 23 jaar geldt dat zij in beginsel via het volwassenstrafrecht worden berecht. Hiervan kan worden afgeweken, indien de aard, de ernst van het delict en de persoonlijkheid van de jongvolwassene hier aanleiding voor geven.

Het jeugd- en het adolescentenstrafrecht is maatwerk. Le Cocq Blok Šandrk Advocaten is mede in dit vakgebied gespecialiseerd.

Detentierecht

Detentierecht

Wanneer u in de gevangenis terecht komt verliest u uw vrijheid, maar behoudt u nog steeds de meest fundamentele rechten. U heeft recht op luchten, medische zorg, bezoek, etc. Met betrekking tot deze rechten kan het voorkomen dat u binnen de penitentiaire inrichting tegen problemen aanloopt. De directeur kan u een disciplinaire straf opleggen, de directeur kan uw rechten beperken of u kan worden overgeplaatst naar een andere afdeling dan wel inrichting. Le Cocq Blok Šandrk Advocaten is als een van de weinige strafrechtkantoren gespecialiseerd in het detentierecht. Onze advocaten kunnen u helpen met het indienen van een beklag. Bovendien kan Le Cocq Blok Šandrk Advocaten u helpen met uw detentiefasering, zodat u zich zo spoedig mogelijk kan voorbereiden op uw terugkeer in de samenleving.

Bestuursstrafrecht

Bestuurs(straf)recht

Het bestuurs(straf)recht is een combinatie van strafrecht en bestuursrecht, waarbij bestuursorganen (zonder tussenkomst van een rechter) punitieve sancties kunnen opleggen. Bij deze sancties valt te denken aan een geldboete of een exploitatieverbod. Ondanks dat deze sancties niet door een rechter zijn opgelegd, wordt het wel beschouwd als een strafmaatregel (‘criminal charge’) en gelden dezelfde rechten als in het strafrecht. Daarom is het van belang om in deze zaken reeds in een vroeg stadium een ervaren strafrechtadvocaat in te schakelen. U kunt met dergelijke zaken altijd terecht bij Le Cocq Blok Šandrk Advocaten

Bestuurlijke boete

De bestuurlijke boete is een sanctioneringsmiddel dat zonder tussenkomst van het Openbaar Ministerie of een rechter wordt opgelegd door een daartoe bevoegde overheidsdienst. Hoewel de deze boete wordt opgelegd bij kleine overtredingen, kunnen de boetes fors zijn. Onze advocaten staan zowel rechtspersonen alsmede particulieren bij wanneer zij geconfronteerd worden met een bestuurlijke boete.

Wilt u hier meer over weten?

Ingevorderd rijbewijs

Verklaring omtrent het gedrag (VOG)

Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG)

Tegenwoordig vragen veel werkgevers een VOG wanneer u in aanmerking wilt komen voor een bepaalde baan. Een VOG is een verklaring van de Minister van Veiligheid en Justitie waaruit blijkt dat uw gedrag in het verleden geen bezwaar vormt voor het vervullen van een specifieke taak of functie in de samenleving. Een strafblad kan echter problemen geven bij het verkrijgen van een positieve VOG. Mocht u problemen hebben bij het verkrijgen van een VOG, kunt u contact opnemen met Le Cocq Blok Šandrk Advocaten.

Wilt u hier meer over weten?

Strafrechtadvocatenkantoor in Rotterdam - Le Cocq Blok Šandrk Advocaten

Wilt u meer weten?

Kom langs voor een gratis en vrijblijvend kennismakingsgesprek.