Mr. Blok en mr. Vedder in gelijk gesteld in kort geding tegen de Staat

Hof Den Haag oordeelt: Pilot veiligheidsrisicosubject in strijd met wet

In Rotterdam was de politie een pilotprogramma gestart om excessief geweld te bestrijden. Iemand die de politie daarvoor in aanmerking vond komen kon worden aangewezen als veiligheidsrisicosubject. Dat hield in dat de persoon die als veiligheidsrisicosubject was aangewezen te allen tijde kon worden gefouilleerd op vuurwapenbezit. Mr. Vedder en mr. Blok, hebben namens cliënt een kort geding tegen de Staat aangespannen waarin zij in het gelijk zijn gesteld.

De Staat heeft hoger beroep ingesteld, maar ook het hof heeft hen in het gelijk gesteld. De wet kent de politie niet de bevoegdheid toe om uitsluitend op basis van een aanwijzing als risicosubject te fouilleren. Bovendien is dit een ontoelaatbare inbreuk op het recht op bescherming van de persoonlijke levenssfeer, neergelegd in art. 8 van het EVRM.

Bron: Rechtspraak