Advocaat bestuurlijke boete

Wat is een bestuurlijke boete?

Een bestuurlijke boete is een sanctioneringsmiddel dat zonder tussenkomst van het openbaar ministerie of een rechter wordt opgelegd door een daartoe bevoegde overheidsdienst. Hoewel deze boete wordt opgelegd bij kleine overtredingen kunnen de boetes fors zijn. Onze advocaten staan zowel rechtspersonen als particulieren bij wanneer zij geconfronteerd worden met een bestuurlijke boete.

De bestuurlijke boete bevindt zich op het snijvlak van het strafrecht en bestuursrecht. Hoewel de boete strikt genomen valt onder het bestuursrecht zijn er veel strafrechtelijke procedurele rechten die gelden, waaronder het zwijgrecht. Dit komt omdat de bestuurlijke boete een bestraffend doel heeft (criminal charge). Ook moet vast komen te staan dat er sprake is van een verwijtbare overtreding. Verder moet de hoogte van een dergelijke boete evenredig zijn aan de overtreding. Het is daarom van groot belang dat u zich goed laat informeren door een van onze specialisten.

Indien de bestuurlijke boete hoger is dan € 340, dient u voor de oplegging van een boete gehoord te worden. Het bestuursorgaan deelt u dan mee dat zij van plan zijn om een bestuurlijke boete op te leggen. U mag dan uw zienswijze naar voren brengen. Ook dan is het verstandig om advies te vragen van een advocaat.

Bestuursorganen kunnen bestuurlijke boetes opleggen. Voorbeelden hiervan zijn:

  • Gemeenten
  • FIOD/Belastingdienst
  • Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit (NVWA)
  • Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW)

Bent u het niet eens met een bestuurlijke boete die is opgelegd? Neem dan spoedig contact met ons op. Wij helpen u graag. Er gelden korte termijnen voor het indienen van bezwaar en beroep. Indien u te lang wacht kunnen deze termijnen verstrijken en is er niets meer tegen de boete te doen.

Rechtsbijstand

Ten behoeve van bestuurlijke boetes staat Le Cocq Blok Šandrk Advocaten haar cliënten bij op basis van een zeer scherp uurtarief. Afhankelijk van de aard, ernst en omvang van de zaak kan tevens een vast bedrag worden afgesproken. Wanneer u een toevoeging kunt krijgen via de Raad voor Rechtsbijstand betaalt u alleen een eigen bijdrage. Heeft u een rechtsbijstandsverzekering? Wij kunnen het geschil mogelijk voor u aanmelden bij uw verzekeraar. In dat geval kost het u niks of alleen een eigen risico.

Advocaat bestuurlijke boete nodig? Neem contact met ons op

Onze strafrechtspecialisten zijn experts en helpen u graag met uw zaak. Bel ons of kom langs voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek.